459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Ztráta vnímání chuti

Popis ztráty vnímání chuti

Fyziologie (jak to má fungovat)

Receptorem pro chuť je chuťový pohárek uložený na výčnělcích (papilách) na jazyku. Dospělý člověk má zhruba 9000 chuťových pohárků rozlišujících sladkou, kyselou, hořkou, slanou a pálivou chuť.

Chemické impulzy jsou z jazyka vedeny lícním a jazykohltanovým nervem do mozku, kde jsou zpracovávány v centru společném pro čich a chuť.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Poruchy chuti mohou být dlouhodobé nebo krátkodobé. Mohou se lišit v kvalitě i kvantitě. Může být jen snížené vnímání chuti, úplná ztráta vnímání některých chutí nebo ztráta všech chutí. Díky společnému centru v mozku a propojenosti chuti a čichu může být ztráta čichu často zaměňována za ztrátu chuti.

V průběhu života člověk přirozeně ztrácí chuťové pohárky, takže určitá ztráta chuti vzniká věkem. Při poškození a jizvení jazyka dochází také ke ztrátě vlastních receptorů. Poruchy mohou být také zapříčiněné nervovým onemocněním nebo poraněním na obou nervech vedoucích do centra v mozku, které může být také samo poškozeno.

Některé poruchy chuti jsou výjimečně vrozené.

Příčiny

  • virové onemocnění horních cest dýchacích, rýma, zánět nosohltanu, vedlejších dutin nosních
  • poranění středního ucha
  • poranění jazyka, krku hlavy (včetně operací)
  • cévní mozková příhoda, mrtvice mozku (strach, zmatenost, pokleslý jeden ústní koutek, jazyk k jedné straně, poruchy řeči, necitlivost jedné poloviny tváře, poruchy vidění, bolest hlavy, poruchy paměti, motání hlavy, poruchy pohybu jedné poloviny těla, ochrnutí)
  • neuropatie, porucha nervů (snížení citlivosti končetin, mravenčení, brnění, svědění, svalové křeče)
  • radioterapie (ozařování) v oblasti hlavy a krku
  • některé léky (antihistaminika), chemoterapie (cytostatika)
  • rakovina mozku a míchy (bolest hlavy, motání hlavy, zvracení, poruchy pohybu, zraku, sluchu, epilepsie, ospalost, ztráty vědomí, změna chování, osobnosti)

Příznaky

Ztráta chuti může být okamžitá, kdy si ji člověk ihned uvědomí, ale může nastávat postupně.

Někdy si člověk ztrátu některé chuti neuvědomí a vnímá ji spíše jen jako změnu chuti jídla. Pacienti také přicházejí pro celkové nechutenství často spojené se ztrátou na váze. Někteří uvádějí i nepříjemné chuťové vjemy nezávisle na jídle.

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léčba je komplikovaná a záleží na příčině.

Porucha chuti u infekčních onemocnění horních cest dýchacích většinou odezní sama po vyléčení infekce.

Léky

Pokud není možná léčba příčiny (operace, vysazení léků) nebo je neznámá, využívá se léčba kortikoidy.

(Informační zdroje stránky)